Indywidualizacja szansa na sukces

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-323/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Gmina: Czarna Woda

Wartość ogółem: 38077,2

Wydatki kwalifikowalne: 38077,2

Dofinansowanie: 38077,2

Dofinansowanie UE: 32365,62

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Czarna Woda / Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

NIP beneficjenta: 5921002479

Kod pocztowy: 83-262

Miejscowość: Czarna Woda

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat chojnicki / Powiat starogardzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/16/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

w sieci bez barier, eurographic szczecin, projekty domów kb, przedszkola warmińsko-mazurskie, smart cities, sprawozdanie z zamówień publicznych 2020 wzór, 2, załącznik nr 7 do rozporządzenia w sprawie świadectw, nfz małopolska, pkb państwa, szukam pracy fizycznej, pas ściany nad gzymsem często zdobiony, nrg 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podkowa konia, gazeta jarosłąwska, 1 + 1, kursy i szkolenia kraków bezpłatne

yyyyy