Indywidualizacja szansą na sukces

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-223/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Leśniowice

Wartość ogółem: 119931

Wydatki kwalifikowalne: 119931

Dofinansowanie: 119931

Dofinansowanie UE: 101941,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Leśniowice

NIP beneficjenta: 5632158376

Kod pocztowy: 22-122

Miejscowość: Leśniowice

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/31/2012

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

promocja ang, parp oferty pracy, kawiarnii, syreny w warszawie 19.04, język za język, rybnik urząd miasta, województwo o największej stopie bezrobocia, fundacje bankowe dotacje, eiadomosci, zachodniopomorskie koronawirus, ustawa zamówień publicznych 2021, srk przydziały mieszkań, jakub lechowicz arp, odrębną własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej zalety, jak wyciszyć działkę od drogi, dyrektywy 95/46/we, założenie własnej działalności gospodarczej, czcionki google, www skawina 24

yyyyy