Indywidualizacja w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bełdzie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-936/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski

Gmina: Rajgród

Wartość ogółem: 29983,81

Wydatki kwalifikowalne: 29983,81

Dofinansowanie: 29983,81

Dofinansowanie UE: 25486,24

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacyjne ,,Bełda

NIP beneficjenta: 7191565738

Kod pocztowy: 19-206

Miejscowość: Rajgród

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski / Powiat moniecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/19/2013

Data zakończenia realizacji: 6/27/2014

usc brzeziny, piotr hołubowicz, rpo kujawsko pomorskie, zalety wielkich miast, dofinansowanie2021.pl, stażowe 2022, oper gx, pomoc publiczna dla przedsiębiorców, urząd miasta szczecin prawo jazdy, symbole ue, strona do sprawdzania dotacji

yyyyy