Indywidualizacja w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Daniłowie Dużym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-923/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Łapy

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Fundacja Larus

NIP beneficjenta: 7221627037

Kod pocztowy: 18-218

Miejscowość: Sokoły

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/19/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

umowa partnerska wzór, skaryszew przedszkole, szewczenki olsztyn, pismo do zarządu wspólnoty mieszkaniowej wzór, ii lo chrzanów, opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3, 3.2.1, pieniądze definicja, dobudowa balkonu wspólnota mieszkaniowa, dofinansowanie dla przedsiębiorców

yyyyy