Indywidualizacja – wyrównywanie szans edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej Smyk

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-222/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 29993

Wydatki kwalifikowalne: 29993

Dofinansowanie: 29993

Dofinansowanie UE: 25494,05

Nazwa beneficjenta: Agnieszka Kryczka/Prywatna Szkoła Podstawowa „SMYK”

NIP beneficjenta: 5471824884

Kod pocztowy: 43-300

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

wawel zwiedzanie wirtualne, emeryt definicja, e urzad skarbowy, pierwszy biznes

yyyyy