Indywidualizacjia nauczaniaw klasach I-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Tuszów Narodowy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-033/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Tuszów Narodowy

Wartość ogółem: 150000

Wydatki kwalifikowalne: 150000

Dofinansowanie: 150000

Dofinansowanie UE: 127500

Nazwa beneficjenta: Gmina Tuszów Narodowy

NIP beneficjenta: 8171984740

Kod pocztowy: 39-332

Miejscowość: Tuszów Narodowy

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

sema print praca, dofinansowanie na dom seniora, urząd skarbowy w malborku, uia polska, merytoryczna, www.sprawdzam polityka, o samorządzie województwa, pphu delta andrzej siedlecki, tabliczki przystankowe racibórz, wiadomości 2021, zsz2 wrzesnia, mieszkania do kupienia wałbrzych, zsp2 piekary, dofinansowanie do kredytow, dom system stalowa wola, urząd pracy w koninie, dołaczam, wzór faktury ryczałtowej, e-recepta instrukcja, olkusz klucze

yyyyy