Indywidualna droga do nauki uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Gniew

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-241/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat tczewski

Gmina: Gniew

Wartość ogółem: 250000

Wydatki kwalifikowalne: 250000

Dofinansowanie: 250000

Dofinansowanie UE: 212500

Nazwa beneficjenta: Gmina Gniew

NIP beneficjenta: 5931005516

Kod pocztowy: 83-140

Miejscowość: Gniew

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki / Powiat tczewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

praca bytów pup, fundusze inwestycyjne jak zacząć, vap anestezjologia, mapa cieplna h2h zaznaczamy czasowniki osobowe, promyk nadziei 137 138, gmina opole lubelskie, umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych, 133 promyk nadziei, nachylony pomost do przesuwania towarów, wybierz zestaw w którym rzeki zostały poprawnie, stan wyjątkowy na węgrzech co oznacza dla turystów, sm włodawa, przedszkole niemce, aktywna mama lublin, zsp1 stalowa wola

yyyyy