Indywidualne nauczanie w szkołach Gminy Czarna Białostocka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-490/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Czarna Białostocka

Wartość ogółem: 143686,65

Wydatki kwalifikowalne: 143686,65

Dofinansowanie: 143686,65

Dofinansowanie UE: 122133,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Czarna Białostocka

NIP beneficjenta: 9661771733

Kod pocztowy: 16-020

Miejscowość: Czarna Białostocka

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

jednorazowa dotacja z funduszu pracy dla mikro- i małych przedsiębiorców, wydział architektury dąbrowa górnicza, pracuj lubuskie, wegiel pgnig, symbole niepełnosprawności tabela, dni otwarte funduszy europejskich 2019, ubezpieczenie na życie najkrótszy okres karencji, reformy, s8 wyszkow bialystok, zespół szkół w janowie lubelskim, koszty bezposrednie, rekrutacja przedszkole wrocław 2019, pcpr sucha beskidzka, jak się pisze po raz

yyyyy