Indywidualne programy nauczania wsparciem dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-268/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat ząbkowicki

Gmina:

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Powiat Ząbkowicki

NIP beneficjenta: 8871629254

Kod pocztowy: 57-200

Miejscowość: Ząbkowice Śląskie

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat ząbkowicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

bałtyk 2017, lista obecności w pracy pdf, określ co jest większe 0.27 ceny czy 20 tej ceny, lockdown warminsko mazurskie, jednoosobową działalność gospodarczą a śmieci, powiatowy urząd pracy elbląg, www mazowia eu, ile wzrostu ma najniższy człowiek świata, dofinansowania na start firmy, długa mowa w podniosłym stylu

yyyyy