Indywidualne wsparcie uczniów klas I-III szkół gminy Kostomłoty

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-158/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Gmina: Kostomłoty

Wartość ogółem: 132889,6

Wydatki kwalifikowalne: 132889,6

Dofinansowanie: 132889,6

Dofinansowanie UE: 112956,16

Nazwa beneficjenta: Gmina Kostomłoty

NIP beneficjenta: 9131501598

Kod pocztowy: 55-311

Miejscowość: Kostomłoty

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013

rozporządzenie covid czerwiec 2021, platinum end odc 19, jak nazywamy puste przestrzenie w kościach budujących czaszkę, nadawca i adresat

yyyyy