Indywidualnie w klasach I-III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-669/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Boćki

Wartość ogółem: 63090

Wydatki kwalifikowalne: 63090

Dofinansowanie: 63090

Dofinansowanie UE: 53626,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Boćki

NIP beneficjenta: 5432067060

Kod pocztowy: 17-111

Miejscowość: Boćki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

pup piekary sl, budowa sieci tramwajowej w olsztynie, dotacje dla działkowców, lo gorlice, kmita, oda do miłosci, uzupełnij poniższe zdania wpisując właściwe nazwy urzędów, dzielenie pdf program, zamówienia publiczne szkolenia, co ile powinien być okres, portal dobczyce, wzór porozumienia stron, limit płatności gotówką za faktury 2020, beneficjent definicja

yyyyy