Indywidualziacja rozwija

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-765/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sejneński

Gmina: Sejny – miasto

Wartość ogółem: 88387,3

Wydatki kwalifikowalne: 88387,3

Dofinansowanie: 88387,3

Dofinansowanie UE: 75129,21

Nazwa beneficjenta: Miasto Sejny

NIP beneficjenta: 8442158877

Kod pocztowy: 16-500

Miejscowość: Sejny

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Suwałki / Powiat sejneński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/7/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

co francuzi wysłali w kosmos, darmowy kurs prawa jazdy, dane osobowe rodo, mrr co to znaczy, kwarantanna narodowa w polsce od kiedy, rodzaj dotacji, centrym, jak skreślić tekst w excelu, ile czasu ma urząd na odpowiedź, określ jak wynalazek druku wpłynął na rozwój kultury europejskiej, słownik angielsko polski aplikacja, msp online, krus zamosc, parafia w sicienku, darmowe szkolenia warszawa, szkoła muzyczna gniezno, kontigo sadyba, koronawirus 20 pazdziernika 2021, gastroskopia nysa, ustawą o pomocy społecznej 2021, opieka prenatalna

yyyyy