Inkubator kompetencji kluczowych – rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-998/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Supraśl

Wartość ogółem: 227587,64

Wydatki kwalifikowalne: 227587,64

Dofinansowanie: 204087,64

Dofinansowanie UE: 173474,49

Nazwa beneficjenta: Fundacja „Nasza Przyszłość”

NIP beneficjenta: 5423168608

Kod pocztowy: 15-328

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

50 euro na polskie, dzień ksiazki, trening czyni mistrza cytaty, jak poprawnie napisać pismo do urzędu, rozrywkowa pomoc eu, ściany zielone, pkp obsługa użytkowników niezarejestrowanych, projekty unijne 2019, sektora mśp, jednostki budżetowe wykaz, maseczki w służbie zdrowia

yyyyy