„Inni to także my” – czyli wychowanie maluchów w tolerancji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-122/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Wyszki

Wartość ogółem: 36375

Wydatki kwalifikowalne: 36375

Dofinansowanie: 34375

Dofinansowanie UE: 29218,75

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego

NIP beneficjenta: 9660787821

Kod pocztowy: 15-420

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

zapisz nazwy przekształconych organów służących roślinom do rozmnażania, domowe ktg, wyższa szkoła zarządzania i marketingu w sochaczewie, koronawirus 20.04, promyk nadzieji 88, przedsiębiorstwo państwowe, określanie dziedziny, 01.09 39, cyfryzacja definicja, doplaty unijne 2022, wykonaj obliczenia 258 plus 45, urząd pracy pruszków kontakt, województwa po angielsku, umowa inwestycyjna wzór, kierunek 45, układ pisma oficjalnego, jak przybliżyć ekran

yyyyy