Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-109/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat bytowski

Gmina: Borzytuchom

Wartość ogółem: 504986,44

Wydatki kwalifikowalne: 504986,44

Dofinansowanie: 429238,47

Dofinansowanie UE: 429238,47

Nazwa beneficjenta: Mały Inżynier – Ewa Bednarek

NIP beneficjenta: 6222595155

Kod pocztowy: 63-440

Miejscowość: Raszków

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat ostrowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

kto może przyjąć ucznia na praktykę 2021, jak brzmi słowo polska w obcych językach, gov formularze, kurs euro 08.04.2021, art. 96 ust. 9a pkt 3, gops ełk, wiadukt batorego zielona góra, pożyczka leszno, dofinansowanie na rozwój firmy 2020, opera dla windows xp

yyyyy