Innowacyjna i kreatywna edukacja – Partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-113/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Lubartów – miasto

Wartość ogółem: 1620429,4

Wydatki kwalifikowalne: 1620429,4

Dofinansowanie: 1444029,4

Dofinansowanie UE: 1377364,99

Nazwa beneficjenta: Euro-Forum Marek Gudków

NIP beneficjenta: 9461233250

Kod pocztowy: 20-010

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

alfabetyczny spis inwestycji w poznaniu, transport miejski, wyszukiwarka uczelni, udrożnienie, lokalne grupy działania wielkopolska, urząd marszałkowski poznań praca, wydział komunikacji sulejówek zapisy, pisanie wniosków unijnych cena, urzedowy list, bajki mini mini 2015, pożyczki dla bezrobotnych, sad rybnik, parafia jp2 piotrków, cosme, anna flis, nysa informacje

yyyyy