Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-054/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Gmina: Gorzyce

Wartość ogółem: 1495752,79

Wydatki kwalifikowalne: 1495752,79

Dofinansowanie: 1495752,79

Dofinansowanie UE: 1271389,87

Nazwa beneficjenta: Gimnazjum im. prof. Dominika Lasoka w Turzy Śląskiej/ Gmina Gorzyce

NIP beneficjenta: 6472209549

Kod pocztowy: 44-351

Miejscowość: Turza Śląska

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

tarcza 2022 dla firm, jagoda głodkowska, dotacja na rozwój firmy 2021, douglas skorosze, dla kogo dofinansowanie do zlobka, przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką, debata ue w sprawie polski, ekopartner śrem, spichlerz sandomierz, nowa wersja istniejącego już filmu krzyżówka, centrum cyklotronowe bronowice, krus gov pl, ckziu mysłowice, pomoc dla rolników 2022, cse światowid elbląg, warszawa urząd wojewódzki, rejestr wypadków przy pracy wzór 2020, euro.2021 grupy, wniosek wzór ogólny, nietoperz penis

yyyyy