Innowacyjne szkoły przyszłości na Żywiecczyźnie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-010/13-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Gmina:

Wartość ogółem: 911926,61

Wydatki kwalifikowalne: 911926,61

Dofinansowanie: 802495,42

Dofinansowanie UE: 775137,62

Nazwa beneficjenta: Powiat Żywiecki

NIP beneficjenta: 5532092672

Kod pocztowy: 34-300

Miejscowość: Żywiec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

pakiet bardzo pomocny rezygnacja, delegatura zamość, czarnoziem pomorskie, akademia malucha biała podlaska, google wersja na komputer, bonifraterskie centrum zdrowia sp. z o.o., dotacja na projekt badawczy krzyżówka, bałtyk częstochowa, ewelina wojdyło wiek, dotacje 2022 na rozpoczęcie działalności, metro wiadomosci, koszt kwalifikowany czyste powietrze, miir gov, zielony zakątek warszawa, leki refundowane lipiec 2019, trzydziestokrotność 2020, spółdzielnia mieszkaniowa zieleniec, poznaj, osiedle kościuszki tyczyn, urząd marszałkowski wrocław dotacje

yyyyy