Integracja dzieci – szansą na równy start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-099/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Gmina: Pszów

Wartość ogółem: 660152,8

Wydatki kwalifikowalne: 660152,8

Dofinansowanie: 650250,49

Dofinansowanie UE: 561129,88

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Pszów/Publiczne Przedszkole nr 3 w Pszowie

NIP beneficjenta: 6472201654

Kod pocztowy: 44-370

Miejscowość: Pszów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

podwójne zagrożenie cda, ewelina maziarz, jak napisać wyjaśnienie do inspekcji transportu drogowego, ełk wydarzenia, czy wyrazy modne są funkcjonalne w języku czy też nie, funkcje pytań, osehero, gimnazjum im wincentego pola w radawczyku drugim, stan wyjątkowy definicja, odwołanie od regresu wzór, koszty zarządu nieruchomością wspólną, w polityce pll, rozwój startupów w polsce wschodniej

yyyyy