„Inwestujemy w edukację” – podnoszenie kompetencji kluczowych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-759/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina:

Wartość ogółem: 387409,02

Wydatki kwalifikowalne: 387409,02

Dofinansowanie: 387409,02

Dofinansowanie UE: 329297,67

Nazwa beneficjenta: Powiat Dębicki – II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy

NIP beneficjenta: 8722261636

Kod pocztowy: 39-200

Miejscowość: Dębica

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

olsztyn wrocław intercity, jak sprawdzic dofinansowanie firmy, synonim strata, kto kogo portal, ortopeda cieszyn frysztacka, zst janow lubelski, kompetencje kluczowe matematyka 2018, wup toruń, rysunek placu broni, forum logo, zatrudnie wysokie mazowieckie, strefa sztygara paski, www lajfy, wysokość wadium w zamówieniach publicznych 2021, sup nowy sacz, praca urząd miasta bydgoszcz, psp nr 3 praszka, etat kwiecień, skorzystaj z odpowiedzi do części a) tego zadania

yyyyy