Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-050/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Gmina: Wielowieś

Wartość ogółem: 504814

Wydatki kwalifikowalne: 504814

Dofinansowanie: 504814

Dofinansowanie UE: 429091,9

Nazwa beneficjenta: Gmina Wielowieś

NIP beneficjenta: 9691572234

Kod pocztowy: 44-187

Miejscowość: Wielowieś

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/3/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/30/2010

magdalena stanislawska czop, za głosem serca odc 182, szkoła podstawowa w rzepienniku biskupim, pup dzialdowo, irr wzór, wyszukiwanie patentów, rops krakow, dni dabrowy gorniczej 2019, przedszkole 102 warszawa, mapa województwa kujawsko-pomorskiego, jak zrobić pierwszy krok, dotacje dla osób po 50 roku życia 2021, numer 2000, dobudowa balkonu wspólnota mieszkaniowa, pup namysłów, na sygnale odc 284, list intencyjny – wzór praca, plus infolinia

yyyyy