Inwestycja w edukację przedszkolną

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-005/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina: Strzelce Opolskie

Wartość ogółem: 753064,45

Wydatki kwalifikowalne: 753064,45

Dofinansowanie: 640104,78

Dofinansowanie UE: 640104,78

Nazwa beneficjenta: Gmina Strzelce Opolskie/Przedszkole Publiczne nr 10 w Strzelcach Opolskich

NIP beneficjenta: 7561760686

Kod pocztowy: 47-100

Miejscowość: Strzelce Opolskie

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015

szacowanie wartości zamówienia przykład, orsay formularz zwrotu pdf, komplementarne, wyszukaj firmę, 100 bajek jaworzno, covid europa, ecdl, dofinansowanie na pracownika z urzędu pracy 2020, pup mińsk mazowiecki

yyyyy