Inwestycja w edukację uczniów szkół podstawowych gminy Mierzęcice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-266/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Gmina: Mierzęcice

Wartość ogółem: 693650

Wydatki kwalifikowalne: 693650

Dofinansowanie: 693650

Dofinansowanie UE: 589602,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Mierzęcice

NIP beneficjenta: 6491829282

Kod pocztowy: 42-460

Miejscowość: Mierzęcice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

przeglądarka mi, nabór małopolska, karta wsadowa bydła do druku, www pionier com pl, firmy gdansk, psy saneczkuje nią, dopłaty dla działkowców 2022, tarcza antykryzysowa czerwiec 2021

yyyyy