INWESTYCJA W PRZEDSZKOLAKA SZANSĄ NA MADREGO POLAKA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-008/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Przecław

Wartość ogółem: 485241,69

Wydatki kwalifikowalne: 485241,69

Dofinansowanie: 412455,31

Dofinansowanie UE: 412455,44

Nazwa beneficjenta: Gmina Przecław

NIP beneficjenta: 8171979911

Kod pocztowy: 39-320

Miejscowość: Przecław

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/16/2012

Data zakończenia realizacji: 8/14/2014

hotel śródmiejski zielona góra, dotacje unijne 2021 dla młodych, dofinansowania, co to znaczy moderator, odszkodowanie od energetyki za uszkodzony sprzęt wzór, przedszkole samorządowe nr 1, co to jest ustawa, 4 stycznia 2021, generator wniosków o dofinansowanie, w odpowiedzi na pismo, urząd wielicka, zakres projektu przykład, program badań prenatalnych, kzk gop 186, dom pogodny, urszula puczkowska, act, dotacje dla osp 2021, szpital jasło, recepta przez telefon, pupbialapodlaska.pl

yyyyy