Inwestycja w przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-203/12-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Gmina: Turobin

Wartość ogółem: 549760,1

Wydatki kwalifikowalne: 549760,1

Dofinansowanie: 479360,1

Dofinansowanie UE: 467296,09

Nazwa beneficjenta: Gmina Turobin

NIP beneficjenta: 9181971107

Kod pocztowy: 23-465

Miejscowość: Turobin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014

koronawirus w polsce ile osob, wiadomości koronawirus, pup mińsk mazowiecki, przedszkole 21 rybnik, hurtownia alkoholi oświęcim, rolnik białystok, urząd pracy w bełchatowie, ramach, zus us-7, zespół szkół w jankowicach

yyyyy