Inwestycja w przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-009/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Pakosławice

Wartość ogółem: 235832,4

Wydatki kwalifikowalne: 235832,4

Dofinansowanie: 200457,54

Dofinansowanie UE: 170388,91

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

NIP beneficjenta: 5731178057

Kod pocztowy: 42-207

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

pożyczka, dzień efektywności energetycznej, zerwane panele fotowoltaiczne białystok, pstrokata, skrot pesel, przedszkole bledzew, przedszkole nr 25 rybnik niedobczyce, likwidacja barier architektonicznych 2018, wg małopolska, mops głogów małopolski, plus,pl, nowy młyn namyślin, ketamina cena za gram

yyyyy