Inwestycja w ucznia to inwestycja we wspólną przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-193/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Terespol – miasto

Wartość ogółem: 308220

Wydatki kwalifikowalne: 308220

Dofinansowanie: 275560

Dofinansowanie UE: 261987

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Terespol

NIP beneficjenta: 5370018354

Kod pocztowy: 21-550

Miejscowość: Terespol

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

polska szczepienia covid, promyk nadziei 103, praca kościerzyna urząd miasta, krs-z20 elektronicznie, formy wychowania przedszkolnego, z poważaniem przecinek, domki letniskowe podkarpackie

yyyyy