Inwestycja w wiedzę i aktywność dzieci.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-185/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Gmina: Dębowiec

Wartość ogółem: 177452

Wydatki kwalifikowalne: 177452

Dofinansowanie: 153740

Dofinansowanie UE: 150834,2

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice

NIP beneficjenta: 7382054316

Kod pocztowy: 38-303

Miejscowość: Kobylanka

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat gorlicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

wymień 3 sektory gospodarki, rad zespół zaburzeń więzi forum, to moje zycie 223, koronawirus 2021, mapa szwajcarii z podziałem na kantony, imię estera, czy komitet rodzicielski jest obowiązkowy 2022, koronawirus skutki, obwodnica niemodlina mapa, liczba dzieci które rodzą się z niedosłuchem jest stała, okselot

yyyyy