Ja dziewczynka, ja chłopaczek jestem sobie przedszkolaczek

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-128/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Gmina: Suwałki

Wartość ogółem: 1761465

Wydatki kwalifikowalne: 1761465

Dofinansowanie: 1664141

Dofinansowanie UE: 1497245,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Suwałki

NIP beneficjenta: 8442146035

Kod pocztowy: 16-400

Miejscowość: Suwałki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Suwałki / Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012

polanka przedszkole, prosta animacja, jezyk a, partnerstwo, jednostek samorządu terytorialnego, mod na podnoszenie ciężkich rzeczy do fs 19, czy ktoś otrzymał pożyczkę prywatną, obszary ewaluacji, nysa pup

yyyyy