„Ja potrafię, Ty potrafisz” – cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-070/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 441640,9

Wydatki kwalifikowalne: 441640,9

Dofinansowanie: 441640,9

Dofinansowanie UE: 375394,77

Nazwa beneficjenta: Miasto Gliwice

NIP beneficjenta: 6311006640

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

pup namysłów, pogoda rudnik gmina sułkowice, sprawozdanie z zamówień publicznych 2021 instrukcja, przemysłowa dzielnica będzina, abiexpert, nfz wyszukiwarka sanatorium, profamilia kolonoskopia, rozdział podrozdział co dalej, gałęzie dotykają przewodów, mejlowo, postępu 3, urząd pracy warszawa 50+, ustawa prawo zamówień publicznych 2004, znikający podatnik, czym zajmuje się parlament, szczegółowy, urząd skarbowy online logowanie

yyyyy