Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-010/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina: Krzymów

Wartość ogółem: 721031

Wydatki kwalifikowalne: 721031

Dofinansowanie: 643511

Dofinansowanie UE: 612876,35

Nazwa beneficjenta: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Paprotni

NIP beneficjenta: 6652441897

Kod pocztowy: 62-513

Miejscowość: Paprotnia

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski / Powiat turecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

żłobek gdańsk przymorze, miasto w woj podkarpackim, wyszukiwarka google pl, logo monochromatyczne, tygodnik podhalański wiadomości lokalne, urząd pracy w wolsztynie, euro 202″”, małe przedsiebiorstwo, infrastruktura transportu, urzad miasta serenada, urzędy administracji rządowej, powiatowy urząd pracy w elblągu, ewidencja czasu pracy umowa zlecenie pdf, schemat przedstawia etapy eksperymentu w którego wyniku uzyskano pierwszy klon, oczyszczanie energetyczne pdf, wyszukiwarka instytucji, sjo pw logowanie

yyyyy