Ja też chcę być przedszkolakiem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-033/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Gmina: Godów

Wartość ogółem: 94950

Wydatki kwalifikowalne: 94950

Dofinansowanie: 80707,5

Dofinansowanie UE: 80707,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Godów/Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach

NIP beneficjenta: 6472180917

Kod pocztowy: 44-348

Miejscowość: Krostoszowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

miasto w powiecie złotowskim, sieć pon, szkoły jazdy opole, polityka film kto jest kim, rozwój działalności gospodarczej, na mapie przedstawiono jaki procent lądów zajmują w przybliżeniu, dotacje 2022 na rozpoczęcie działalności, prowadzę działalność gospodarczą, www.urząd pracy rzeszów, suma globalna na wydatki, jak ustawic strone startowa firefox, dz u 2013 poz 627, pielęgniarki i położne portal, słownik finansowy, osobę, sprzedaż własnych wyrobów 2020

yyyyy