Ja też chcę mieć szansę!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-003/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ostródzki

Gmina: Grunwald

Wartość ogółem: 465610,68

Wydatki kwalifikowalne: 465610,68

Dofinansowanie: 395769,08

Dofinansowanie UE: 336403,72

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej

NIP beneficjenta: 7412003744

Kod pocztowy: 14-100

Miejscowość: Ostróda

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat iławski / Powiat ostródzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

udar mózgu rehabilitacja, karbowa 26 bielsko-biała, msp 3, pup choszczno, rpo lodzkie pl, urząd pracy lesko, pup w augustowie, metoda abcd, dofinansowanie na dom seniora, skroty walut, najstarsza generacja języków programowania z lat 50, dofinansowanie agroturystyka, s19 lublin kraśnik, 41 336 18 00, targi w dubaju 2022, dotację dla ogrodów działkowych 2022

yyyyy