Ja też chcę zostać przedszkolakiem!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-012/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat rybnicki

Gmina: Gaszowice

Wartość ogółem: 514380

Wydatki kwalifikowalne: 514380

Dofinansowanie: 437223

Dofinansowanie UE: 437223

Nazwa beneficjenta: Gmina Gaszowice

NIP beneficjenta: 6422568855

Kod pocztowy: 44-293

Miejscowość: Gaszowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat rybnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/5/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

time for wax wileńska, synonim wybrane, ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polsce raport 2016, kto to jest wstępny, podkreśl nazwy działów produkcji wchodzących w skład sekcji przetwórstwa przemysłowego, budowlanka legnica, flagi z nazwami, urząd gminy w kaźmierzu, dotacje do firm 2021, w polityce pll, kołłątaja gdynia, przyporządkuj każdej z podanych cech odpowiedni typ rolnictwa, raport tygodniowy, przedszkola wrocław rekrutacja, wzór uzasadnienia wniosku o dofinansowanie studiów, dopuszczalna różnica wysokości stopni, a1 tuszyn częstochowa, dotacje dla rod

yyyyy