Ja też jestem przedszkolakiem.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-035/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1337520

Wydatki kwalifikowalne: 1337520

Dofinansowanie: 1317457,2

Dofinansowanie UE: 1119838,62

Nazwa beneficjenta: Demokratyczna Unia Kobiet -Krajowa Rada

NIP beneficjenta: 5262627783

Kod pocztowy: 00-061

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/2/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/3/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

do wiadomości w piśmie, blending, konserwacja budynków, w tabeli zestawiono średnie czasy przejazdu, lgd czarnków, kredyt 50 tys, program operacyjny kapitał ludzki 2014-2020, promesa współpracy, program do jpg, zawiadomienie o zbyciu pojazdu axa

yyyyy