„Ja też jestem przedszkolakiem”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-034/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina: Główczyce

Wartość ogółem: 999478

Wydatki kwalifikowalne: 999478

Dofinansowanie: 969493,59

Dofinansowanie UE: 849556,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Główczyce

NIP beneficjenta: 8392145446

Kod pocztowy: 76-220

Miejscowość: Główczyce

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

starówka konin, podmiot ekonomii społecznej, małopolskie parki przemysłowe, nowe wytyczne 28.04, usługi transgraniczne, grafik zajmujący się projektowaniem i wykonywaniem elementów napisów, rafał meus, budynek modułowy, egzamin radcowski 2022 forum, geoportal miejski lublin, mansard kosmetyki, za głosem serca odc 182, wytyczne pokl, koronawirus 27 kwiecień, mg jednostka odpady, kropka po dr, firmy krakow, kod choroby m23, 204 zagnańsk kielce

yyyyy