Ja też potrafię

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-207/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Gmina: Wodzisław Śląski

Wartość ogółem: 229435

Wydatki kwalifikowalne: 229435

Dofinansowanie: 229435

Dofinansowanie UE: 195019,75

Nazwa beneficjenta: Miasto Wodzisław Śląski/Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wodzisławiu Śl.

NIP beneficjenta: 6472488555

Kod pocztowy: 44-373

Miejscowość: Wodzisław Śląski

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

polska przedsiębiorcza, praca ministerstwo, pup jasło, uzupełnij informacje na temat organizacji międzynarodowych działających na rzecz ochrony przyrody, biore pl sklep odzieżowy mila, ilość zakażeń europa, który podpunkt zawiera tylko oze

yyyyy