Ja też potrafię ! Projekt dla uczniów klas II i III Gimnazjum w Mstowie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-001/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Mstów

Wartość ogółem: 253010,8

Wydatki kwalifikowalne: 253010,8

Dofinansowanie: 222649,5

Dofinansowanie UE: 189252,08

Nazwa beneficjenta: COMMA Piotr Ujma

NIP beneficjenta: 9490137106

Kod pocztowy: 42-244

Miejscowość: Mstów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

ratyfikować, calypso elbląg grafik, termin porodu lipiec 2016, sandomierz inwestycje, covid ukraina, muszyna wiadomości, w skład promocji zdrowia wchodzą następujące elementy, największy szpital w polsce, rekrutacja do żłobka warszawa 2019, dofinansowanie na domki letniskowe 2022, proporcje flagi, pożywka drobnoustrojów krzyżówka, czy wyrazy modne są funkcjonalne w języku czy też nie, inwestycje w polsce do 2020, domy z papieru cda, promyk nadzieji 113

yyyyy