JA – TY – MY – Idziemy do przedszkola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-020/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Gmina: Małogoszcz

Wartość ogółem: 156499,91

Wydatki kwalifikowalne: 156499,91

Dofinansowanie: 150940

Dofinansowanie UE: 133024,92

Nazwa beneficjenta: Gmina Małogoszcz

NIP beneficjenta: 6562218144

Kod pocztowy: 28-366

Miejscowość: Małogoszcz

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 1/31/2010

razem damy radę, trelleborg swinoujscie, pasmanteria galeria młociny, 76 mln kaucji, chrome widok kart, służba zdrowia, program trwala motywacja, wsparcie 2022, stypendium małopolska 2019, zatrudnienie po stażu 2019, starostwo żyrardów wydział komunikacji, zs w zebrzydowicach, praca w administracji publicznej wrocław, flaga w pionie, fundusze europejskie.gov.pl, noc muzeów warszawa 2014 program, generator msp pl

yyyyy