Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-101/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski

Gmina: Pokój

Wartość ogółem: 61830

Wydatki kwalifikowalne: 61830

Dofinansowanie: 61830

Dofinansowanie UE: 52555,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Pokój

NIP beneficjenta: 7521359322

Kod pocztowy: 46-034

Miejscowość: Pokój

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski / Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

pałecznica, staszic wieruszów, poiiś 2014-2020, www+, polacy w 2020 roku wyszukiwarce internetowej najczęściej poszukiwali pomysłu na, szansa dla niewidomych, szoop łódzkie, dofinansowanie z unii na otwarcie firmy 2021, dwie strony życia, praca gov warszawa, www ełk pl

yyyyy