Jagiellończyk na start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-138/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat grudziądzki

Gmina:

Wartość ogółem: 110536

Wydatki kwalifikowalne: 110536

Dofinansowanie: 93955,6

Dofinansowanie UE: 93955,6

Nazwa beneficjenta: Powiat Grudziądzki

NIP beneficjenta: 8762410290

Kod pocztowy: 86-300

Miejscowość: Grudziądz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki / Powiat m. Grudziądz

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015

kraje blisko polski, odległość warsztatu samochodowego od budynku mieszkalnego, www.arimr.gov.pl wnioski, turystyka wiejską dotację 2021, platforma mieszkaniowa, warmińsko mazurskie covid, producent domków letniskowych pomorskie, pkb słowacji

yyyyy