Jak dobrze być przedszkolakiem – alternatywne formy edukacji przedszkolnej w gmine Dobra

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-027/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat policki

Gmina: Dobra (Szczecińska)

Wartość ogółem: 1353338

Wydatki kwalifikowalne: 1353338

Dofinansowanie: 1353338

Dofinansowanie UE: 1150337,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Dobra

NIP beneficjenta: 8512948083

Kod pocztowy: 72-003

Miejscowość: Dobra

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat policki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (inne niż góry, wyspy lub słabo i bardzo słabo zaludnione obszary)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/2/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

chłodnia ciężarowe, portal facebook, mpk 206 kielce łagów, in-18 jak wypełnić, krolowa luiza, jak zmienić główną przeglądarkę, przeredagowanie tekstu, fundusz unijny, wzor wniosku o refinansowanie, mechaniczne urządzenie do nawadniania upraw krzyżówka, wystawianie e recept, praca projekty unijne, osp słońsk, wzór wypełnionego wniosku o dotacje z urzędu pracy 2017, dotacje unijne 2018 mazowieckie, substancja niebezpieczna dla środowiska, raport panstwa srodka, typy aglomeracji, knapik bytom, wykaz chorób zawodowych rolników 2020, up tychy

yyyyy