Jaś i Małgosia na ścieżkach nauki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-039/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Gmina: Bodzechów

Wartość ogółem: 518661,72

Wydatki kwalifikowalne: 518661,72

Dofinansowanie: 508661,72

Dofinansowanie UE: 440862,46

Nazwa beneficjenta: Gmina Bodzechów/Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzechowie

NIP beneficjenta: 6611665387

Kod pocztowy: 27-420

Miejscowość: Bodzechów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/20/2009

Data zakończenia realizacji: 8/19/2011

zatajenie prawdy, matyczne zoo, różnorodność biologiczna, liczba mieszkańców słowacji, raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego, tarcza 9.0 dla kogo, czempiń praca, pociąg rybnik warszawa, księga znaku, przedszkole nr 4 olkusz, dołaczam, komoas, dofinansowanie do kredytow, imigranci definicja, pożyczki na 12 miesięcy

yyyyy