Jaś i Ola idą do przedszkola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-042/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat wałecki

Gmina: Wałcz

Wartość ogółem: 892457

Wydatki kwalifikowalne: 892457

Dofinansowanie: 871572

Dofinansowanie UE: 758588,45

Nazwa beneficjenta: Gmina Wałcz

NIP beneficjenta: 7651602689

Kod pocztowy: 78-600

Miejscowość: Wałcz

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat wałecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/10/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/21/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/2/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

zs wyryki, jeżyk szablon, zatrudnienie niani, pt 72, bank millennium galeria północna, rozporządzenie covid grudzień 2021, wne uw harmonogram sesji, azyl dla pieszych, fundusze poręczeniowe, mateo wszystko poddane jest

yyyyy