Jaś się uczy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-021/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski

Gmina: Rzeczenica

Wartość ogółem: 319186,17

Wydatki kwalifikowalne: 319186,17

Dofinansowanie: 309610,58

Dofinansowanie UE: 271308,24

Nazwa beneficjenta: Gmina Rzeczenica

NIP beneficjenta: 8431539021

Kod pocztowy: 77-304

Miejscowość: Rzeczenica

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

odbiorca po angielsku, pfron do kiedy, finansuje imprezę artystyczną, stawka za godzine, skąd pozyskać pieniądze dla osp, wykonaj działania 0 2 razy minus 3 1/4 plus 1/4, zurawia warszawa, wskaż zestaw zawierający właściwe przyporządkowane wzory grup funkcyjnych, metropolia poznan, tęczowa kraina rypin, wsckziu nr 2 w poznaniu, jak zwiększyć litery na klawiaturze w telefonie, kto glosowal za funduszem odbudowy, firmy transportowe lubuskie, pb 3, dotacje europejskie, skrzetuskiego wałbrzych, dotacja na termomodernizację 2021, pup strawczyn

yyyyy