JA+TY+ON czyli MY -RAZEM RAŹNIEJ

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-004/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat nakielski

Gmina: Nakło nad Notecią

Wartość ogółem: 83691,63

Wydatki kwalifikowalne: 83691,63

Dofinansowanie: 83691,63

Dofinansowanie UE: 71137,89

Nazwa beneficjenta: Szkoła podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

NIP beneficjenta: 5581640895

Kod pocztowy: 89-100

Miejscowość: Nakło nad Notecią

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat nakielski / Powiat świecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/9/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/20/2009

opole liczba mieszkańców 2018, rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, manufaktura smaku damian lis, www skawina 24, dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 2018, program life, komplementarny sjp, wniosek o dotacje urzad pracy, listu, wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej pdf, dotacje na zakup maszyn 2018, 43 ztm kielce

yyyyy