Jedna szkoła-tysiące możliwości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-092/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Stoczek Łukowski – miasto

Wartość ogółem: 506100

Wydatki kwalifikowalne: 506100

Dofinansowanie: 445620

Dofinansowanie UE: 430185

Nazwa beneficjenta: Miasto Stoczek Łukowski

NIP beneficjenta: 8252047034

Kod pocztowy: 21-450

Miejscowość: Stoczek Łukowski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/13/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/13/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

osiedle fiołkowe milicz, wniosek o eksmisję alkoholika wzór, nowe finanse 2019, parafia niewiadom intencje, rozwój usług rolniczych, prezentacja program, inwestycje w kadry, dofinansowanie do firm, powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r, 11 lipiec, pożyczki na procent od osób fizycznych, wzor wniosku o refinansowanie, koronawirus opolskie, wałbrzych wiadomości lokalne

yyyyy