Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-136/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat tczewski

Gmina: Pelplin

Wartość ogółem: 367744,87

Wydatki kwalifikowalne: 367744,87

Dofinansowanie: 312583,14

Dofinansowanie UE: 312583,14

Nazwa beneficjenta: Fundacja Jedynka Dzieciom

NIP beneficjenta: 5932593395

Kod pocztowy: 83-130

Miejscowość: Pelplin

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki / Powiat tczewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015

covid województwa, angielski słownik techniczny, 80 dofinansowania na naukę języków obcych, technologie przyjazne środowisku, centrum przesiadkowe zielona góra, moje inogi, niania płock, badania ewaluacyjne

yyyyy