Jestem lepszy – to widać…

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-169/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat brzozowski

Gmina: Jasienica Rosielna

Wartość ogółem: 977890

Wydatki kwalifikowalne: 977890

Dofinansowanie: 977890

Dofinansowanie UE: 831206,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Jasienica Rosielna

NIP beneficjenta: 6861576360

Kod pocztowy: 36-220

Miejscowość: Jasienica Rosielna

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat brzozowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

przeglądarka sanatorium nfz, regulacje prawne dotyczące osób niepełnosprawnych, gokarty pomorskie, żłobki samorządowe kraków, przeksztalc zdania zastepujac podkreslone fragmenty konstrukcja, żeromskiego wałbrzych, tory kolejowe w polsce, kreatywna, dworzec pks kielce projekt, promyk nadziei 132, zus cieszyn, ponowna rejestracja w urzędzie pracy, urząd pracy w staszowie oferty pracy, kontrakt socjalny z osobą bezrobotna wzór wypełniony, skala tinetti, na jeżyka, program do zmniejszania pdf, niespotykane ciasta

yyyyy