Jestem niepowtarzalny – daj mi szansę

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-201/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Goleszów

Wartość ogółem: 189790

Wydatki kwalifikowalne: 189790

Dofinansowanie: 189790

Dofinansowanie UE: 161321,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Goleszów

NIP beneficjenta: 5482404996

Kod pocztowy: 43-440

Miejscowość: Goleszów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/15/2011

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

wniosek o dopłaty do nawozów pdf, suszarnia ząbkowska, zasady udzielania zamówień publicznych, warszawa radom km, program niania, opowiedz czym się różnią portrety ukazujące tę samą osobę, terapia legnica, psp walim, wałbrzych bip, dofinansowanie na założenie firmy, sp śmigiel, raport energetyczny grudzień 2021, pedagogium gliwice, wystawienie e recepty, ewelina bachera, polska euro punkty, nowa pomoc dla mikroprzedsiębiorców, komórki macierzyste z łożyska jelenia

yyyyy